Kenmerken van Hicare Company Health Services bestaan: - nauwelijks massale service maar persoonlijke toewijding, - niet bureaucratisch maar slagvaardig, nieuwe eigen kansen creëren in een mogelijkheden van de arbeidsmarkt.VNO-NCW is ons lobby gestart teneinde het kabinet te overtuigen minder strikte privacyregels toe te passen voor een service bet… Read More


Ze doet boodschappen betreffende de bewoners en houdt ze gezelschap. Mevrouw aangaande Ham geeft aan buitengewoon happy te bestaan dat zij nu ons zinvolle invulling met hoofdhaar dagen mag geven en daardoor tevens minder aan de gang te zijn betreffende hoofdhaar gezondheidsproblemen. Gezien hoofdhaar ouderdom ligt het niet in de lijn der verwachtin… Read More